Være sammen

Regnbueløven er en del av vår barnehagehverdag. Han er bærer av gode verdier der vi veileder barna i hvordan man skal være mot hverandre, hvordan være en god venn, og si ifra hvis noe ikke er greit. De ansatte jobber for å være varme; gi barna kjærlighet, men også sette grenser når det er nødvendig.