Verdier i Valle Gård

Ekte miljø- og naturglede!

Gi meg en barndom i friluft

Gi meg kjærlighet til naturen

Gi meg en god start på livet. Fysisk og psykisk helse. 

La meg få leke

Se meg for den jeg er

Jeg lærer fra morgen til kveld

Jeg må ha det gøy

Jeg liker å hjelpe til å være nærme en voksen

La meg få utforske og gjøre det på min måte

Vi skal ha stor respekt for foreldre sine meninger, som kjenner sine barn aller best