GoGreen

Kjærlighet til naturen gjennom lek, turer og aktiviteter ute. Vi høster fra naturen. God helse å ha mange fine opplevelser sammen med gode venner.

De minste sanser og opplever naturen ved å være mye ute. Vi har faste turdager når barna blir eldre. Barnas utelek og turer skjermes slik at de får god tid til å leke. Vi lærer barna å ta vare på det som er levende, med å vise respekt for små dyr og innsekter. Vi tar vare på naturen ved å feks plukke søppel. Som en del av det å ta vare på naturen viser vi barna hvordan de kan nyttigjøre seg av og høste av naturen. Det lages mye godt av det vi høster. Både i barnehagen og på turområde vårt har vi muligheter til å ha samlinger, aktiviteter og mat på bål. Gode opplevelser sammen med venner gir god fysisk og psykisk helse.

Vi har hatt miljøprosjektet GOGREEN. De store barna har arbeidet med dette hele året og har fikk en UGLE som nå var blitt så gammel at den kommer jevnlig med miljø oppdrag til barna. Temaet for miljø prosjektet vårt var GJENBRUK. Det er mye som kan brukes om igjen. Dette kan også knyttes til en nasjonal utfordring med å sørge for mer ansvarlig forbruk. I uke fem hadde vi en QUEST uke der vi markerte GOGREEN prosjektet vårt. 

Årets Quest tema er Global fremtid og går sammen med GoGreen.  Flere av barna har hatt dette som tema hele barnahageåret og noen har mest i uke 5.  Med hovedvekt på FNs berekraftsmål nr 14: LIV UNDER VANN.  Hva finner vi under vann som er viktig for oss? Hvordan kan vi ta være på livet under vann? Hva er det som forurenser vannet? Hva kan vi gjøre for å ta vare på havet?

Det er mye god folkehelse ved å gi barna en kjærlighet til naturen. Naturen stimulerer kreativiteten og gir bedre livskvalitet. Vi fokuserer på det nære; uteområdet vårt og naturen rundt barnehagen. Målet våret er å gi barna glede og det å se det store i det lille. 

OPPLEVELSER OG GLEDE går hånd i hånd.