Avdelinger

Avdelinger i Norlandia Valle gård friluftsbarnehage. Barnehagen som vektlegger friluftsliv, miljøvern, helse og et godt kosthold. Vi er nå 59 barn som er fordelt på 3 avdelinger.

Tusse har 13 barn i alderen 0-2 år og 4 voksne.

Vi lar barna utforske i eget tempo. Mye omsorg, lek, kos og stell hos oss.  Vi trives best ute.

 

Troll har 19 barn i alderen 2-4 og 4 voksne.  

Mye utelek og turer i nærmiljøet.  Vi lærer gjennom opplevelser.  Lære hvordan vi er gode mot hverandre.

 

 

Vettene har 25 barn i alderen 4 -6 og 4 voksne 

Mange turopplevelser.  Lærer gjennom erfaring.  Barna er med på hele prosessen.  Vi har mye fokus på hvordan være en god venn og se det gode i andre.