Årsplan, Progresjonsplan og Friluftsmål

Med en barndom i friluft ønsker vi å gi barna gode dager, fra de kommer om morgenen til de går hjem. Hos oss får alle barna utetid tilpasset alder. Vi har en stor og naturlig utelekeplass. Her kan barna grave, finne blomster og småkryp, leke med vann og søle. Det vi gjør inne, gjør vi også ute. Det er ofte aktiviteter, samlinger, matlaging og opplegg ute. Vi har en kupert lekeplass, så hos oss får de minste barna naturlig god trening i å gå og mestre ulendt terreng.

Årsplan Norlandia Valle gård barnehage 2020

2020 Progresjonsplan Norlandia valle gård friluftsbarnehage

ValleGård_Friluftsopplevelser_aldersbestemt_Plakat_

La oppdaglesene begynne ute!

I friluftsbarnehagen vår får alle barna på tur. Vi har en stor og flott naturlekeplass, som heter Kalvehagen. Der kan barna leke, spise og sove i et naturlig miljø. Turer gir variasjonsmuligheter, og barna får mer frihet til å leke det de vil. Barnehagen vår er en arena for daglig fysisk aktivitet og glede ved å bruke kroppen sin, dette vil fremme god fysisk og psykisk helse, og er et godt utgangspunkt for livsmestring. Vi tar vare på barns engasjement for naturen. Med et stort fokus på naturglede, så ligger der også mye erfaring og læring i forhold til å passe på og ta vare på naturen.; ekte naturglede.

I tillegg til at det viktigste er gode dager her og nå, så viser det seg at friluftsliv også gir barna verdier og positive egenskaper som de tar med seg videre i livet. Det er forskningsresultater på at en aktiv barndom gir barna bedre konsentrasjon når de begynner på skolen. Uteleken er viktig for at barna blir både motorisk flinke og mer kreative. Barna blir mer løsningsorienterte da de får bestemme og finne ut av ting på egenhånd. Leken kan gjerne utvikle seg over flere dager. Gjennom lek blir barna gode på å tenke abstrakt og til å kunne sette seg inn i andre barns roller. Mye utelek bidrar dermed til et godt samspill mellom barna, de blir sosialt flinke, bedre på å dele og være en god venn.

Vi har et tilstedeværende personale som er varme og grensesettende.

Velkommen til oss og til en barndom der barna får mange gode opplevelser.

Ekte miljø- og naturglede!